Ontwikkelt de menselijke factor in het onderwijs

Teambegeleiding, Coaching en Advies
voor optimaal leren, lesgeven en besturen
in het PO VO MBO HBO en WO

PERSOONLIJKE GROEI, LEIDERSCHAP

Onderwijs is mensenwerk. Persoonlijke groei behoort tot de kern van onderwijs. Worden wie je bent is een levenslange opgave. Mensen in wording bevolken de school. Wie ben ik? Wat drijft me? Pas ik me aan? Doe ik wat anderen van mij verwachten? … Authenticiteit en persoonlijk leiderschap is wat de samenleving nodig heeft. Mensen hierin begeleiden verdient een plek in het onderwijs. Ontwikkelen van de menselijke factor in het onderwijs betekent ruimte maken voor het ‘echte’ gesprek over wie je bent tussen leerlingen onderling, tussen leerling en mentor maar ook tussen docenten in hun teams. De OnderwijsTafel adviseert hoe persoonlijke ontwikkeling in het onderwijsprogramma geïntegreerd kan worden en begeleidt groepen en individuen, leerlingen, docenten en leidinggevenden in hun persoonlijke groei en leiderschap. 

IN VERBINDING ZIJN

Onderwijs is mensenwerk. Belangrijk in het onderwijs is relatie: relatie tussen leraar en leerling, leerlingen onderling, docenten in een team, de relatie tussen directie en medewerkers. Je maakt elkaar van dichtbij mee, je deelt kwetsbare momenten van succes en falen, frustratie en angst. Elkaar mogen raken en zelf geraakt worden maakt wezenlijk onderdeel uit van onderwijs. Ontwikkelen van de menselijke factor in het onderwijs betekent verdieping zoeken in het aangaan van relaties. Je gaat aan de slag met dit thema omdat je de mate waarin je in verbinding bent wilt onderzoeken, je de wens hebt om de kwaliteit van relaties te verbeteren of jezelf wilt ontwikkelen in het maken van contact. De OnderwijsTafel draagt ertoe bij dat relaties echt worden aangegaan en verdiept.

COMMUNITY, LEREN VAN EN MET ELKAAR

Onderwijs is mensenwerk. Deel uit maken van een leerproces betekent leren omgaan met angst om te falen, met spanning voor het onbekende en frustratie als het niet lukt. Ploeteren hoort erbij. Het is soms een eenzaam gevecht, dat geldt voor leerlingen, docenten én leidinggevenden.
Ontwikkelen van de menselijke factor het onderwijs betekent bouwen aan een safe space, een community, waarin mensen durven te delen wat in hen leeft. Erachter komen dat je niet de enige bent die worstelt werkt bevrijdend, verbindend en bemoedigend. De OnderwijsTafel schept de voorwaarden voor een veilige setting zodat mensen zich kunnen uitspreken zonder oordeel en zonder consequentie. Gedeelde smart is halve smart. Een community waarin kwetsbaarheid wordt erkend, verlicht (prestatie)druk en maakt de weg vrij voor motivatie en zelfvertrouwen.

TAAKVOLWASSENHEID EN INTRINSIEKE MOTIVATIE

Onderwijs is mensenwerk. Het werken aan opdrachten en taken roept emotie op. Angst om te falen, frustratie omdat een taak niet bij je past, boosheid omdat je je niet begrepen voelt, flow als het werk op je lijf geschreven is. Ontwikkelen van de menselijke factor in het onderwijs betekent leren stilstaan bij vragen als: wat doet deze opdracht met mij? waar loop ik tegen aan? wat heb ik nodig?  Je leren verhouden tot werk, wat het ook is, ontwikkelt houding en vaardigheden om te kunnen omgaan met het niet-weten. De OnderwijsTafel werkt aan taakvolwassenheid en intrinsieke motivatie van leerlingen, docenten en leidinggevenden door het proces van bewustwording op de opgave waarvoor je staat te faciliteren.

De OnderwijsTafel is dienstbaar aan het onderwijs

TEAMBEGELEIDING

samen verder

COACHING

aandacht & echt gehoord worden

ADVIES

verankering & borging

De OnderwijsTafel optimaliseert het onderwijs

LEREN

waarom ik niet tot leren kom

LESGEVEN

solide & evenwichtig voor de klas

BESTUREN

heldere kijk op wat er werkelijk speelt

De OnderwijsTafel werkt voor alle onderwijslagen

PO

terug in je kracht

VO

van leerfabriek naar ruimte voor ontwikkeling

MBO

van het stempel af

HBO

startbekwaam en toegerust op een onzekere toekomst

WO

startbekwaam en toegerust op een onzekere toekomst

©[2019] De Onderwijstafel webdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?