Wat we doen

Als conflicten worden vermeden, problemen niet worden uitgesproken of spanning uit de weg wordt gegaan, is het kennelijk te onveilig om je te laten zien en de confrontatie aan te gaan. Terwijl het leerproces vraagt om spanning aan te gaan om zo te leren onderkennen wat er aan de hand is. Wat je raakt en wat je nodig hebt om verder te komen.

De OnderwijsTafel brengt teams bij elkaar en voert het gesprek dat nodig is. De aanpak leidt tot begrip en verbinding waardoor het team beter communiceert en veiliger wordt. We helpen teams inzicht te krijgen in wat er speelt en we bieden tools aan om met elkaar met plezier aan het werk te gaan en doelen te bereiken.

Er komt aandacht voor wat er leeft in alle lagen van de school. En er wordt bewustwording gecreëerd op triggers die aanzetten tot fight, flight, freeze and fawn. Door over die situaties en feiten respectvol, zorgvuldig en open met elkaar te spreken, ontstaat ruimte voor de echte ontmoeting, authenticiteit en zelfonthulling.

In een reeks van teamsessies (zo nodig in combinatie met individuele coaching) helpen wij om het bewustzijn van directie en docenten op veiligheid te vergroten.

Wij introduceren een manier van werken die makkelijk over te nemen is door docenten zodat zij met leerlingen in gesprek kunnen op een manier zodat intermenselijke risico’s worden aangegaan, dat leidt tot weerbaarheid en wendbaarheid in de intermenselijke dynamiek.

Wat we bieden

Intersupervisie; Inter(super)visie is intervisie met het team met daaraan toegevoegd een buitenstaander die het proces begeleidt en durft door te vragen waardoor dieperliggende patronen en oorzaken aan het licht komen. Inter(super)visie helpt om de onderstroom zichtbaar te maken.

Coaching; Wij coachen mensen in hun rol en op specifieke thema’s. De echte verandering en duurzame oplossing bereiken we door het werken op dieperliggende thema’s.

Intervisie; Bij intervisie doen professionals beroep op elkaars deskundigheid en ervaring door met elkaar georganiseerd in gesprek te gaan.

Groepswerk; De OnderwijsTafel neemt een team mee op sleeptouw en brengt indoor en/of outdoor het team letterlijk in beweging met toenemend plezier, verbinding en vertrouwen als resultaat.

Training; Training van nieuwe vaardigheden is essentieel ter ondersteuning van de echte verandering en duurzame oplossing.

Advies; Invoeren van een nieuw onderwijsconcept, curriculum vernieuwing, invoeren/ professionaliseren zelfsturende teams, procesbegeleiding bij accreditaties, kwaliteit van onderwijs, leerlingbegeleiding & studieloopbaanbegeleiding, intake en introductieprogramma, evaluatie, vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, van werkdruk naar werkplezier en mentaal/emotionele weerbaarheid.

Veiligheid creëren kost tijd en energie maar het is de investering meer dan waard!

Wij gaan graag met jullie in gesprek om verder te onderzoeken hoe wij kunnen ondersteunen.

Onze motto's

Aangaan is: bereid zijn om als mens te veranderen en alles te doen wat daarvoor nodig is.

Voor wie?

Wij begeleiden schoolbesturen, directies, managementteams, teams, leraren/docenten, klassen, leerlingen/studenten.

  • wij kennen de weg
  • wij helpen om het proces zorgvuldig en professioneel te doorlopen
  • wij zorgen voor optimale condities – waarvan veiligheid de belangrijkste is
  • wij begeleiden op alle niveaus

©[2019] De Onderwijstafel webdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?