Het hoger onderwijs staat in het teken van de functies kennisoverdracht, bildung en maatschappelijke betekenis. Bildung is het ontwikkelen van denkvaardigheden, persoonlijkheid en karakter, zodat studenten kunnen omgaan met de complexiteit van de huidige wereld en met het onbekende van de toekomstige wereld. Benutten we voldoende de talenten van studenten?

De OnderwijsTafel helpt universitair docenten bij:

  • invulling te geven aan hun rol als studentbegeleider, coach, mentor
  • vaardigheden te ontwikkelen als coach voor individuele studenten en (werk)groepen
  • persoonlijk leiderschap in de universitaire context
  • teambuilding en cultuurverandering binnen faculteiten, academies, opleidingen.

Een positieve boost voor het doceren binnen de universiteit.

©[2019] De Onderwijstafel webdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?