sociale veiligheid in school
psychologische veiligheid van onderwijsprofessionals
teamontwikkeling en coaching
individuele begeleiding
persoonlijk leiderschap
cultuurverandering

De Onderwijstafel is gespecialiseerd in de software van de organisatie, met name op het gebied van mensen, gedrag en cultuur.

Onze aanpak past in een levend plan op maat dat sociale veiligheid waarborgt op school.

Het vraagstuk rond sociale veiligheid draait om het vinden van duurzame oplossingen en het herkennen van patronen in plaats van alleen te focussen op details en incidenten. Het doel is inzicht te krijgen waardoor andere keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot sociale veiligheid.

Zowel sociale veiligheid als sociale onveiligheid komen voort uit dezelfde bron, namelijk persoonlijke kwetsbaarheid. Sociale veiligheid wordt eerder bereikt door de erkenning van kwetsbaarheid dan door pogingen om kwetsbaarheid uit te sluiten, zoals bijvoorbeeld door het implementeren van meer richtlijnen en protocollen. Sociale veiligheid wordt niet alleen bewerkstelligd door visie en beleid, maar ook door activiteiten te ontplooien binnen een context waarin zowel leerlingen als medewerkers ruimte en begeleiding krijgen om te reflecteren op de persoonlijke beleving van hun kwetsbaarheid.

De OnderwijsTafel biedt een professionaliseringsprogramma dat aansluit bij de ambitie van een professionele en lerende organisatie. Het vertrekpunt kan zowel preventief als curatief zijn. In onze programma’s leren we van elkaar en met elkaar met als gemeenschappelijk doel om verborgen taal en beelden, stille aannames en attitudes naar de oppervlakte te brengen. Dit creëert herkenning en verbinding, en biedt tegelijkertijd de kans om over verschillen en misverstanden als ook over kwetsbaarheid te praten.

©[2019] De Onderwijstafel webdesign in co-creatie met www.tessasmits.nl

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?